Koopovereenkomst

 

De aankoop van een foto of video, zowel digitaal als als print, gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van het beeldmateriaal. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van het beeldmateriaal beperkt is tot het gebruik binnen de privésfeer en uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de beeldmaker overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van het beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Het publiceren van beeldmateriaal is in beginsel niet toegestaan. Het beeldmateriaal mag niet aan derden te koop of te huur worden aangeboden. Wanneer u digitaal materiaal wilt plaatsen op een website, een forum of iets dergelijks (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm en na toestemming van de beeldmaker. Tevens is een duidelijke vermelding in de vorm van ‘foto (of video) willemdebie.nl'  verplicht. 

Beeldmateriaal aangekocht in web-resolutie mag gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden zonder naamsvermelding.

Willem de Bie is altijd de rechthebbende over het door ons gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de beeldmaker, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn / haar erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan altijd door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn / haar werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht.

KLANT OF AANBIEDER WORDEN?


Zowel klanten als aanbieders van beeldmateriaal kunnen een account aanmaken (rechtsbovenin de website). Aanbieders gaan daarna naar 'aanbieders' in het hoofdmenu. Klanten kunnen gebruik maken van kortingen en krijgen support.